Pompy Ciepła GORENJE

//Pompy Ciepła GORENJE

Pompy Ciepła GORENJE


AEROGOR – pompa ciepła powietrze/woda

Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują energię zmagazynowaną w otaczającym powietrzu. Pompy te wykazują się efektywnością działania nawet w temperaturach sięgających -20°C. W odróżnieniu od innych typów pomp instalacja odbywa się szybko, a ingerencja w otoczenie jest niewielka. Wysokiej jakości wykonanie oraz techniczna perfekcja sprawiają, że pompy te są niezwykle sprawne energetycznie. Cichy wentylator osiowy zasysa duże ilości powietrza za pośrednictwem parownika, który zainstalowany jest na wolnym powietrzu, poza budynkiem, w którym znajduje się agregat pompy ciepła. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu parownika i wentylatora zapewnia wysoką wydajność i nie zakłóca funkcjonowania środowiska. Jednostkę wewnętrzną pompy ciepła instaluje się w obiekcie. Taki system zapobiega uszkodzeniom z powodu zamarzania jednostki zewnętrznej nawet podczas dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Parownik pompy ciepła połączony jest z agregatem rurami miedzianymi, którymi przepływa czynnik chłodzący przenoszący ciepło z parownika do kondensatora. Wysoko wydajna regulacja umożliwia poprowadzenie większej liczby obwodów grzewczych w zależności od temperatury na zewnętrz oraz optymalne rozmrażanie jednostki zewnętrznej.

 

Kategoria: