Pompy ciepła

/Pompy ciepła
  • Powietrzne pompy ciepła to pompy które odzyskują energię z powietrza krążącego w budynku lub powietrza zewnętrznego. Przy pompach wentylacyjnych,źródło ciepła stanowią wszelkiego rodzaju urządzenia wytwarzające ciepło tj. oświetlenie, telewizor, lodówka, kuchnia oraz samo ciało ludzkie wytwarzające około 250 W energii. W sumie energia ta zostaje odzyskana i odprowadzana do systemu ogrzewania. Dzięki temu wentylacyjbe pompy ciepła typu FIGHTER wentylują i ogrzewają pomieszczenia a także zaopatrują w ciepłą wodę użytkową. Mogą one wykorzystywać nasze tradycyjne grzejniki jak i być zastosowane do ogrzewania podłogowego. Działają na zasadzie elektronicznego sterowania i mogą ogrzewać domy o powierzchni od 70 do 250 m2. Posiadamy również pompy ciepła powietrze -woda , które wykorzystują powietrze zewnętrzne,jako źródło energii, w związku z tym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest mozliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz spada do -25 stopni C. Powietrzne pompy ciepła stanowią alternatywę dla pomp gruntowych. NIBE F2025, F2300, F2040 pompy ciepła na powietrze zewnetrzne. Zaprojektowane i przystoswane do pracy w warunkach klimatycznych panujących w Skandynawii. Odbierają energię bezpośrednio z powietrza zewnętrznego. Urządzenia instalowane na zewnątrz budynku. Zapewniaja produkcje ciepła (63 stopnie C na zasilaniu systemu grzewczego) nawet przy temperaturze - 25 stopni C na zewnątrz.
  • AEROGOR - pompa ciepła powietrze/woda Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują energię zmagazynowaną w otaczającym powietrzu. Pompy te wykazują się efektywnością działania nawet w temperaturach sięgających -20°C. W odróżnieniu od innych typów pomp instalacja odbywa się szybko, a ingerencja w otoczenie jest niewielka. Wysokiej jakości wykonanie oraz techniczna perfekcja sprawiają, że pompy te są niezwykle sprawne energetycznie. Cichy wentylator osiowy zasysa duże ilości powietrza za pośrednictwem parownika, który zainstalowany jest na wolnym powietrzu, poza budynkiem, w którym znajduje się agregat pompy ciepła. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu parownika i wentylatora zapewnia wysoką wydajność i nie zakłóca funkcjonowania środowiska. Jednostkę wewnętrzną pompy ciepła instaluje się w obiekcie. Taki system zapobiega uszkodzeniom z powodu zamarzania jednostki zewnętrznej nawet podczas dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Parownik pompy ciepła połączony jest z agregatem rurami miedzianymi, którymi przepływa czynnik chłodzący przenoszący ciepło z parownika do kondensatora. Wysoko wydajna regulacja umożliwia poprowadzenie większej liczby obwodów grzewczych w zależności od temperatury na zewnętrz oraz optymalne rozmrażanie jednostki zewnętrznej.